International Transport Forum

Innovationer: ITF

International Transport Forum

Den International Transport Forum är en mellanstatlig organisation inom OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) systemet. Det fungerar som en tankesmedja för globala frågor transportpolitiska och organiserar årligen toppmöte transportministrarna. Innan 2007 fanns International Transport Forum i över 50 år som den europeiska konferensen för transportministrar (ECMT, franska: Konferens Européenne des ministres des Transports, CEMT). [1]

Den International Transport Forum samlar 54 medlemsländer [2] i syfte att främja den globala agendan transportpolitik och se till att den fortsätter att bidra till en hållbar utveckling, välstånd, social integration och skyddet av människors liv och välbefinnande. Det fungerar att underlätta utbytet av information internationellt och att förbättra kapaciteten för beslutsfattande i medlemsländerna.

I sin Think Tank roll ger International Transport Forum beslutsfattare och den globala transportgemenskap med evidensbaserade insikter om transportpolitiska frågor [3]. Dess arbete stöds av ekonomisk forskning, statistik samling [4] och politisk analys som utförts av dess interna forskningscentret, ofta i samarbete med forskare från akademi, näringsliv och myndigheter.

Den forskningscentrets arbetsprogram omfattar fokus på miljömässig hållbarhet, trafiksäkerhet, effektivitet, logistik, trafikstockningar och infrastruktur, bland andra teman. Forskningscentret håller internationella trafik-och olycksfall Database (IRTAD), en omfattande databas av statistik om trafiksäkerhet. [5]