Den Cruise Line Fakultet

Artiklar: Teorierna

Den Cruise Line Fakultet

Biblioteket

I matematik är det fakulteten av ett icke-negativt heltal n, betecknas med n!, Produkten av alla positiva heltal mindre än eller lika med n. Till exempel, värdet på 0! är 1 enligt konventionen för en tom produkt. [1]

Fakulteten verksamheten påträffas i många olika områden av matematiken, särskilt

kombinatorik, algebra och matematisk analys. Dess mest grundläggande förekomst är det faktum att det finns n! sätt att ordna n distinkta objekt i en sekvens (dvs permutationer av uppsättningen av föremål). Detta faktum var känd åtminstone så tidigt som den 12th talet indiska forskare.! [2] Notationen n introducerades av Christian Kramp i 1808.

Fakultet