MARAD: Finansiering

Innovationer: US / Marad Finansiering

Finansiering för marina infrastrukturprojekt kan inte komma från regeringen
ensam. I en tid av snäva federala, statliga och lokala statsbudgeten för
överskådlig framtid, förbättrade och innovativa privata finansieringsmetoder är en
absolut nödvändighet.