Seamless Transport: Greenpeace

Innovationer: ITF / Greenpeace

Greenpeace Energy 3.0 Rapportera

I september förra året, Greenpeace publicerade energi 3.0 rapport som syftar till att ta itu med inte bara hur man ska möta efterfrågan på el, men alla behov i alla sektorer i det spanska fastlandet enbart med förnybar energi och hur energi att göra det på enklast, snabbaste och billigaste sätt - och även på ett hållbart sätt - tack vare energieffektiviteten och intelligens samt genom fullständig integrering av alla energikrävande branscher.

Studien visar att energi 3.0 systemet är tekniskt genomförbart och mycket fördelaktigt jämfört med business-as-usual scenario ur alla perspektiv: teknisk, ekonomisk, miljö samt markanvändning.

Enligt detta perspektiv är ett intelligent transportsystem kunna tillgodose mobilitetstjänster med en stor minskning av energiförbrukningen tack vare effektiva fordon och höga beläggning nivåer uppnås genom gemensamma mobila tjänster.

De flesta av transporten är elektrisk och fordonen utbyta energi med nätet; på detta sätt, konsumenter delta i drift och förvaltning av elnätet ger värdefulla efterfrågehanteringstjänster och efterfrågerespons och underlätta integrationen av 100% förnybar el.