Seamless Transport: Otif

Innovationer: Den ITF / OTIF

"... Över 40% av transporttiden längs Sidenvägen går förlorad vid gränserna på grund av olämpliga förfaranden."

Uttalande av Stefan Schimming

generalsekreterare

OTIF

Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik