Seamless Transport: Otif

Innovationer: Den ITF / OTIF

"... Över 40% av transporttiden längs Sidenvägen går förlorad vid gränserna på grund av olämpliga förfaranden."

Uttalande av Stefan Schimming

generalsekreterare

OTIF

Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik

Först och främst bör det vara klart för läsarna att inom ramen för detta forum, bara "sömlös transporter" i termer av ett geografiskt område som är så "global" som möjligt kan diskuteras.

En del av detta är det kanske vardagliga reflektion som i hjärtat av godstransporterna är viljan av folk och ekonomier att bygga upp, stabilisera och utveckla nationellt välstånd genom handel. Så den globala fysiska kommunikationer är "bara" materialiserade konsekvens av detta, och är därför nödvändiga "verktyg", som motiveras av företagsekonomi och handelspolitik, som används för att transportera gods.

När regeringar och mellanstatliga organisationer skapar förutsättningar där "sömlös" transporter kan ske, kräver mer global dimension också att effektiva regler sättas upp på en lämplig nivå av folkrätten.

Sådana föreskrifter kan inte baseras på enskilda nationella standarder, men måste innehålla pragmatiska åtgärder som med realistiska summor investerats, kan vara effektiva, och de måste stödjas av motivation för att uppnå förbättringar.

Om den politiska viljan är att främja handel och långväga transporter av gods mellan till exempel Europa och Asien, är det ingen hemlighet att konkurrenskraften krävs i järnvägstransporter endast kan uppnås genom att den är pålitlig,. Kunden och transportören måste kunna lita inte bara på leveranstiden, men också på att kunna räkna ut tillförlitligt och förutsägbart alla transportkostnader som kommer att uppstå.

För närvarande bygger på den så kallade SCOR-modellen (Supply Chain Operations Reference-modellen), kan jämförande beräkningar endast produceras mellan sjö-och luft transportsätt. På så sätt är faktorer som tid (transport, längd tullhantering förfaranden etc.) och transportkostnaderna transparent ingår och används som underlag för att besluta vilka som ska användas.

I järnvägstransporter finns främst en brist på insyn och rättssäkerhet i de enskilda bearbetning förfaranden vid gränsövergångarna (särskilt vid så kallade "transit gränser").

I detta sammanhang förefaller ett avtal enligt internationell rätt att formulera och sprida lagen öppet, i förekommande fall, för att vara ett ekonomiskt intressant och naturligt första steg för att undanröja hinder för gränsövergång på kortast möjliga tid.

Det är just den uppgift som COTIF (fördraget om internationell järnvägstrafik) ålägger mig som generalsekreterare den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik, OTIF.