Seamless Transport: UN Habitat

Innovationer: ITF / UN Habitat

Uttalande av André Dzikus

Leader

UN-HABITAT

Urban Mobility Unit

FN: s Human Settlements Programme, UN-HABITAT, är FN: s organ för mänskliga bosättningar.

Det uppdrag av FN: s generalförsamling för att främja socialt och miljömässigt hållbara städer med målet att ge rimlig bostad för alla. UN-HABITAT arbetar på marken med städer och samhällen mot målet om en hållbar urbanisering. Samtidigt det främjar utveckling och spridning av kunskap och internationellt samarbete i frågan om urbanisering.

Som städer kan vara ekonomiskt och socialt levande och miljömässigt hållbar om de väl fungerande mobilitet system som sammanför människor till jobb och tjänster och till andra människor, främja rörlighet i städer är bland de viktigaste prioriteringarna i UN-HABITAT. På grund av snabb urbanisering, befolkningstillväxt, brist på planering och ökat beroende på personliga fordon, rörlighet i städer i de flesta utvecklingsländer städer utgör en växande utmaning med ökande trafikstockningar, föroreningar, säkerhetsfrågor och otillgängliga och opålitliga alternativ rörlighet, särskilt för de fattiga .

Olika mjuka åtgärder kan också användas för att stödja sömlös transporter och förbättra den totala effektiviteten i kollektivtrafiken. Till exempel genom GPS och mobiltelefoni kan pendlare få information om ankomsttider av bussar och planera sina resor detta och spara på väntetid. Biljettsystem som fungerar mellan olika transportsätt t.ex. mellan förorts tåg och stadsbussar transporter och mellan tunnelbana och buss kan främja intermodalitet.

UN-HABITAT: s rörlighet i städer initiativ såsom "Främja hållbara transportlösningar för östafrikanska städer" syftar till att underlätta marknadens omvandling för hållbar rörlighet i stadsområden och försöker finna svar skarvfrihet genom att integrera olika transportsätt, t.ex. mini-bussar och icke-motoriserade transporter med Bus Rapid Transport. Liknande initiativ håller också på att utvecklas för Västafrika och Asien.

UN-HABITAT ger hög prioritet åt utbyte av kunskap och uppmuntrar partners till nätverk, utbyta kunskaper, diskutera och möjligheter dela med anknytning till hållbar urbanisering över hela världen genom Urban GATEWAY: www.urbangateway.org.

Kontakta:

André Dzikus, UN-HABITAT