Ekonomiska konsekvenser: Maritime aerodynamik

Projektioner: Maritime Air Konstruktion och tillverkning

Lokal påverkan från Design & Manufacturing

Potential årliga nettovinsten med Marknadsandel

[Tabell id = 44 /]

Projiceras resultaträkningen

[Tabell id = 33 /]

Budgeterad balansräkning

[Tabell id = 34 /]

Prognostiserat kassaflöde

[Tabell id = 35 /]

Sammanfattning