Inverkan: The Academy

Projektioner: The Academy

Inverkan på den lokala Academy of Maritime Flyg Markets

Potential årliga nettovinsten med Marknadsandel

[Tabell id = 27 /]

Projiceras resultaträkningen

[Tabell id = 29 /]

Budgeterad balansräkning

[Tabell id = 30 /]

Prognostiserat kassaflöde

[Tabell id = 31 /]

Sammanfattning