Inverkan: Snabb Touring

Prognoser: Snabb Touring

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1259"]

Påverkan på den snabba Touring marknaden

Potential årliga nettovinsten med Marknadsandel

[Tabell id = 41 /]

Projiceras resultaträkningen

[Tabell id = 24 /]

Budgeterad balansräkning

[Tabell id = 25 /]

Prognostiserat kassaflöde

[Tabell id = 26 /]

Sammanfattning