Inverkan: Fast Response

Prognoser: Snabb respons

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1258"]

Detta avsnitt är för närvarande under konstruktion samtidigt som uppdaterats med nya 2012 uppgifter. Vi räknar med att ha avsnittet IMPACT klar i slutet av januari.

Påverkan på snabb respons marknaden

Potential årliga nettovinsten med Marknadsandel

[Tabell id = 16 /]

Projiceras resultaträkningen

[Tabell id = 17 /]

Budgeterad balansräkning

[Tabell id = 18 /]

Prognostiserat kassaflöde

[Tabell id = 19 /]

Sammanfattning