Inverkan: Snabb Offshore

Prognoser: Snabba Offshore Services

Påverkan på den snabba offshoremarknaden

Potential årliga nettovinsten med Marknadsandel

FAST offshore tjänster: Beräknad Marknadsöversikt
 
Dela med sigHelosIntäkter / fartyg / MoOmsättningBekostnadNettoinkomst
10% Andel110190,075250,898,37097,841,400153,056,970
20% Andel218190,124497,363,828193,950,075303,413,753
30% Andel326190,140743,829,285290,058,750453,770,535

Projiceras resultaträkningen

FAST offshore tjänster: Beräknad RESULTATRÄKNING
 
# Av fartyg utplacerad2577180335542
Marknadsandel
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
försäljning51,648,805160,669,101383,101,909734,385,0761,223,814,366
Operations kostnader-18,360,428-57,115,620-136,187,375-261,063,633-435,048,906
Bruttomarginal33,288,376103,553,481246,914,534473,321,443788,765,460
Avskrivning-214,444-2,997,778-8,491,111-18,746,667-33,362,222
G & A-3,672,086-11,423,124-27,237,475-52,212,727-87,009,781
Ränteintäkter536,6891,872,9314,628,17510,431,03520,847,620
räntekostnader-724,128-2,866,339-6,997,747-13,422,225-21,641,937
Pretax inkomst29,214,40788,139,171208,816,376399,370,860667,599,139
Inkomstskatt-7,303,602-22,034,793-52,204,094-99,842,715-166,899,785
Nettoinkomst21,910,80666,104,378156,612,282299,528,145500,699,354
Avskrivning214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Ränteintäkter-536,689-1,872,931-4,628,175-10,431,035-20,847,620
räntekostnader724,1282,866,3396,997,74713,422,22521,641,937
Inkomstskatt7,303,60222,034,79352,204,09499,842,715166,899,785
Nettoinkomst29,616,29192,130,357219,677,059421,108,717701,755,679

Budgeterad balansräkning

FAST offshore: Budgeterad balansräkning
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
TILLGÅNGAR
Nuvarande tillgångar
Kontroll / Besparingar26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838
kundreskontra516,4881,606,6913,831,0197,343,85112,238,144
Lager57,000177,000417,000774,0001,251,000
Andra nuvarande tillgångar25,00025,00025,00025,00025,000
Summa omsättningstillgångar27,432,92568,620,828168,869,616365,098,026698,939,981
Anläggningstillgångar
Kosta57,000,000177,000,000417,000,000774,000,0001,251,000,000
Acc'd DEPR-214,444-3,212,222-11,703,333-30,450,000-63,812,222
Netto anläggningstillgångar56,785,556173,787,778405,296,667743,550,0001,187,187,778
TOTALA TILLGÅNGAR84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759
SKULDER & KAPITAL
Skulder
Nuvarande åtaganden
Leverantörsreskontra183,604571,1561,361,8742,610,6364,350,489
Andra nuvarande ansvar50,00050,00050,00050,00050,000
Summa kortfristiga skulder233,604621,1561,411,8742,660,6364,400,489
Långsiktiga skulder20,689,36561,206,037138,729,578244,762,571373,578,496
Totala skulder20,922,96961,827,193140,141,452247,423,208377,978,985
Rättvisa
Stamaktier4,686,24111,457,00325,055,42345,310,81172,450,755
Överkursfond42,176,167103,113,023225,498,808407,797,300652,056,795
balanserade vinstmedel16,433,10466,011,388183,470,599408,116,708783,641,224
Totalt kapital63,295,512180,581,413434,024,830861,224,8191,508,148,774
SUMMA SKULDER & KAPITAL84,218,481242,408,606574,166,2821,108,648,0261,886,127,759

Prognostiserat kassaflöde

FAST offshore tjänster: prognostiserat kassaflöde
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Nettoinkomst12,611,57018,015,80946,559,44288,953,027195,566,271
Justeringar av poster Årets resultat
netto kassaflöde från rörelsen:
Förändring av:
kundreskontra-516,488-1,090,203-2,224,328-3,512,832-4,894,293
Leverantörsreskontra183,604387,552790,7181,248,7631,739,853
Andra nuvarande tillgångar-25,000
Avskrivning214,4442,997,7788,491,11118,746,66733,362,222
Lager-57,000-120,000-240,000-357,000-477,000
andra skulder50,000
Kassaflöde från den löpande verksamheten21,760,36668,279,505163,429,783315,653,743530,430,136
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Utrustning-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
Kassaflöde från investeringsverksamheten-57,000,000-120,000,000-240,000,000-357,000,000-477,000,000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
LTD Upplåning24,137,59251,292,383103,015,794153,446,120205,600,560
LTD Paydowns-3,448,227-10,775,711-25,492,253-47,413,127-76,784,636
kapitaltillskott46,862,40867,707,617135,984,206202,553,880271,399,440
utdelning-5,477,701-16,526,095-39,153,070-74,882,036-125,174,839
Kassaflöde från finansieringsverksamhet62,074,07191,698,195174,354,677233,704,837275,040,526
Nettokassa ökningen för perioden26,834,43739,977,70097,784,459192,358,579328,470,662
Likvida medel vid periodens början-26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176
Likvida medel vid periodens slut26,834,43766,812,137164,596,596356,955,176685,425,838

Sammanfattning