Inverkan: Snabb Offshore

Prognoser: Snabba Offshore Services

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1257"]

Påverkan på den snabba offshoremarknaden

Potential årliga nettovinsten med Marknadsandel

[Tabell id = 20 /]

Projiceras resultaträkningen

[Tabell id = 21 /]

Budgeterad balansräkning

[Tabell id = 22 /]

Prognostiserat kassaflöde

[Tabell id = 23 /]

Sammanfattning