Inverkan: Fast Ferries

Prognoser: höghastighetsfärjor

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1255"]

Påverkan på Fast Ferry marknaden

Potential årliga nettovinsten med Marknadsandel

[Tabell id = 12 /]

Projiceras resultaträkningen

[Tabell id = 13 /]

Budgeterad balansräkning

[Tabell id = 14 /]

Prognostiserat kassaflöde

[Tabell id = 15 /]

Sammanfattning