Inverkan: Fast Ferries

Prognoser: höghastighetsfärjor

Påverkan på Fast Ferry marknaden

Potential årliga nettovinsten med Marknadsandel

Höghastighetsfärja: Beräknad Marknadsöversikt
 
 
MarknadsandelpassagerareKärlIntäkter @ 12 / persBekostnadNettoinkomst
10% WO penetration57,458,049469689,496,585533,164,217156,332,368
20% WO penetration114,916,0989371,378,993,171832,073,505546,919,666
30% WO penetration172,374,1461,4062,068,489,7561,248,110,257820,379,499

Projiceras resultaträkningen

Höghastighetsfärja: Beräknad RESULTATRÄKNING
 
 
 
# Av fartyg utplacerad3383170234301
Marknadsandel1.00%3.00%6.00%8.00%10.00%
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
försäljning43,943,942133,150,145271,626,295373,033,436480,280,548
Operations kostnader-24,763,200-62,906,032-131,420,554-186,323,423-246,862,610
Bruttomarginal19,180,74270,244,113140,205,741186,710,013233,417,939
Avskrivning-852,778-11,511,111-27,769,444-53,600,000-72,851,389
G & A-6,190,800-15,726,508-32,855,138-46,580,856-61,715,652
Ränteintäkter22,293256,642821,6791,563,3962,402,000
räntekostnader-3,118,500-10,615,500-22,344,000-33,957,000-42,094,500
Pretax inkomst9,040,95732,647,63558,058,83754,135,55459,158,397
Inkomstskatt-2,712,287-9,794,291-17,417,651-16,240,666-17,747,519
Nettoinkomst6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Avskrivning852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Ränteintäkter-22,293-256,642-821,679-1,563,396-2,402,000
räntekostnader3,118,50010,615,50022,344,00033,957,00042,094,500
Inkomstskatt2,712,2879,794,29117,417,65116,240,66617,747,519
Nettoinkomst12,989,94254,517,605107,350,603140,129,158171,702,286

Budgeterad balansräkning

Höghastighetsfärja: Budgeterad balansräkning
 
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
TILLGÅNGAR
Nuvarande tillgångar
Kontroll / Besparingar1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510
kundreskontra439,4391,331,5012,716,2633,730,3344,802,805
Lager100,000251,000513,000706,000908,000
Andra nuvarande tillgångar25,00025,00025,00025,00025,000
Summa omsättningstillgångar1,579,08013,424,96432,520,74053,364,65676,932,315
Anläggningstillgångar
Kosta100,000,000251,000,000513,000,000706,000,000908,000,000
Acc'd DEPR-852,778-12,363,889-40,133,333-93,733,333-166,584,722
Netto anläggningstillgångar99,147,222238,636,111472,866,667612,266,667741,415,278
TOTALA TILLGÅNGAR100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593
SKULDER & KAPITAL
Skulder
Nuvarande åtaganden
Leverantörsreskontra247,632629,0601,314,2061,863,2342,468,626
Andra nuvarande ansvar50,00050,00050,00050,00050,000
Summa kortfristiga skulder297,632679,0601,364,2061,913,2342,518,626
Långsiktiga skulder89,100,000214,200,000424,200,000546,000,000656,700,000
Totala skulder89,397,632214,879,060425,564,206547,913,234659,218,626
Rättvisa
Stamaktier500,000800,0001,000,0001,000,0001,000,000
Överkursfond4,500,0007,200,0009,000,0009,000,0009,000,000
balanserade vinstmedel6,328,67029,182,01569,823,201107,718,089149,128,967
Totalt kapital11,328,67037,182,01579,823,201117,718,089159,128,967
SUMMA SKULDER & KAPITAL100,726,302252,061,075505,387,407665,631,323818,347,593

Prognostiserat kassaflöde

Höghastighetsfärja: prognostiserat kassaflöde
 
 
 
 
yr 1yr 2yr 3yr 4yr 5
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Nettoinkomst6,328,67022,853,34540,641,18637,894,88741,410,878
Justeringar av poster Årets resultat
netto kassaflöde från rörelsen:
Förändring av:
kundreskontra-439,439-892,062-1,384,762-1,014,071-1,072,471
Leverantörsreskontra247,632381,428685,145549,029605,392
Andra nuvarande tillgångar-25,000----
Avskrivning852,77811,511,11127,769,44453,600,00072,851,389
Lager-100,000-151,000-262,000-193,000-202,000
andra skulder50,000----
Kassaflöde från den löpande verksamheten6,914,64033,702,82267,449,01490,836,845113,593,188
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Utrustning-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
Kassaflöde från investeringsverksamheten-100,000,000-151,000,000-262,000,000-193,000,000-202,000,000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
LTD Upplåning99,000,000150,000,000261,000,000192,000,000201,000,000
LTD Paydowns-9,900,000-24,900,000-51,000,000-70,200,000-90,300,000
kapitaltillskott5,000,0003,000,0002,000,000--
utdelning-----
Kassaflöde från finansieringsverksamhet94,100,000128,100,000212,000,000121,800,000110,700,000
Nettokassa ökningen för perioden1,014,64010,802,82217,449,01419,636,84522,293,188
Likvida medel vid periodens början-1,014,64011,817,46329,266,47748,903,322
Likvida medel vid periodens slut1,014,64011,817,46329,266,47748,903,32271,196,510

Sammanfattning