Inverkan: Snabb Frakt

Prognoser: Snabb Freight

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1256"]

Påverkan på den snabba fraktmarknaden

Potential årliga nettovinsten med Marknadsandel

[Tabell id = 16 /]

Projiceras resultaträkningen

[Tabell id = 17 /]

Budgeterad balansräkning

[Tabell id = 18 /]

Prognostiserat kassaflöde

[Tabell id = 19 /]

Sammanfattning