Wing in Ground Effect

Den Seaphantom: Wing In Ground Effect

Wing In Ground Effect

I fast flygplan, mals effekt ökad lyft och minskad dra som en flygplansvinge genererar när ett flygplan är inom en spännvidd över ytan.

När landning, kan markeffekt ge piloten en känsla av att flygplanet är "flytande". När du tar bort, medger markeffekt ett flygplan för att bli luftburna med en hastighet mindre än stallhastigheten. Piloten kan sedan flyga nivå strax ovanför banan medan flygplanet accelererar i marken förrän en säker stighastighet uppnås.

Principen markeffekt

När ett flygplan flyger på en höjd som är ungefär vid eller under samma avstånd som flygplanets spännvidd, det vill säga beroende på vingens och flygplansdesign, en ofta märkbara marken effekt. Detta orsakas främst av marken att avbryta vingspetsvirvlar och nedåt bakom vingen. När en vinge flygs mycket nära marken, vingspetsvirvlar är oförmögna att bilda ett effektivt sätt på grund av obstruktion av marken. Resultatet blir lägre inducerat motstånd, vilket ökar hastigheten och lyftet av flygplanet.