SP90

Den SP90 ger möjlighet att bära standard i EU-fördraget och / eller FEU containrar, medger möjligheten last Phantoms på containerfartyg förladdad med högt värde last och producera som i sin tur kan lastas till havs för att undvika förseningar hamnåterföreställa kritisk leverans kedjor.