SP72x

Den SP72x ger möjlighet att bära en vanlig TEU container, vilket möjliggör möjligheten att använda Phantoms som skall laddas med högt värde och producera för snabbare distribution i åter inbillar kritiska försörjningskedjor.