SP38r

Den SP38r erbjuder lösningar för snabb respons och akuta servicebehov som sjöfartsskydd och kusten operstaions vakt.