Den Zallinger Interpolation

Artiklar: Teorierna

Den Zallinger Interpolation

Biblioteket

The Missing Link

evolution

The March of Progress av den berömde vetenskapliga illustratören Rudolf Zallinger skildrar felande länkar på vägen till framtidens Homo Sapiens.

I den matematiska området numerisk analys, är interpolering en metod för att konstruera nya datapunkter inom intervallet en diskret uppsättning av kända datapunkter.

Inom teknik och vetenskap, har man ofta ett antal datapunkter, som erhållits genom provtagning eller experiment, som representerar värdet av en funktion för ett begränsat antal värden för den oberoende variabeln. Det krävs ofta att interpolera (dvs. uppskattning) värdet av denna funktion för ett mellanliggande värde för den oberoende variabeln. Detta kan uppnås genom kurvanpassning eller regressionsanalys.

Använda interpoleringsmetoder integrerade dess Edge Analytics® programmet, SPI fastställt att den moderna ålder av sjöfarten har en felande länk - vars lösning innebär arrayer eller "svärmar" uttryckligt lastfartyg kan bära behållare till bra hastigheter: därför att Seaphantom.

Interpole