ISN: Ohio Mid-America

The Edge: Ohio


Ohio EDGE

ISN

East Coast korridoren

Gulf Coast korridoren

Mississippi korridoren

Ohio Mid-America korridoren

West Coast Corridor

M-70: Ohio korridoren

Sponsor

Ohio Department of Transportation

supportrar

Illinois DOT, Missouri handelskammaren, Missouri DOT och
Cape Girardeau-området magnet.

Landside korridoren Served

Interstate-49

korridor Beskrivning

M-70 korridoren omfattar Ohio, Mississippi och Missouri floder och
anslutning kommersiell sjöfart kanaler, hamnar och hamnar, från Pittsburgh till
Kansas City. Det spänner Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois och Missouri,
ansluter till den M-55 korridoren på St Louis, MO.


attribut

Denna korridor innehåller stora flaskhalsar frakt lastbil vid ett flertal punkter, bland annat Kansas City, St Louis, Louisville, Dayton, Cincinnati, Columbus och Pittsburgh. Enligt US Department of Transportation, är långväga lastbil volymer förväntas nå 25,000 per dag längs stora delar av 2035. På samma sätt är järnvägen trängsel uppenbar i och runt Kansas City, St Louis, och flera punkter längs korridoren i Ohio.

Denna Marine Highway korridor har potential att lindra en del av överbelastning från befintliga landsidan linjer, medan på samma gång minska utsläppen, spara energi, förbättra säkerheten och minska kostnaderna för motorvägar underhåll. Det kan också bidra till ökad ekonomisk och kommersiell verksamhet i regionen genom att ta bort hinder för effektiv godstransporter.