värde propositioner

SOAR Analytics & Edge Analys

En transport gap existerar idag ...
Och det är värt miljarder.

värde propositioner

SNABBARE

BÄTTRE

BILLIGARE

[jwplayer config = "Single_Column" playlistid = "14788"]

Våra analysverktyg

FLYGA

I skapandet affärsplaner, de flesta företag använder en SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) för att definiera sin ställning på marknaden och företagets strategi. Även om denna metod kan ge värdefulla insikter vid SPI anser vi att massivt omvälvande teknik som Seaphantom kräver något mindre binär till sin natur och mer positivt i tonen när du konstruerar en strategisk vision för framtiden. Av den anledningen har vi valt att använda SOAR Analytics (styrkor, möjligheter, ambitioner och resultat).

FLYGA

Edge Analys

En av de mest framgångsrika tekniker som används i andra ansiktsigenkänning typer av digitala erkännande system består av att identifiera diskontinuiteter i målbilden i en teknik som kallas "kant analys". På SPI, har vi antagit denna teknik att skapa vårt eget proprietära system för att identifiera liknande nischer eller luckor på marknaden, vilket gör att vi snabbt upptäcka, identifiera och bemöta sådana konkurrensmöjligheter eller fördelar.

Edge Analys